زمان تحویل مدارک قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۹ (جاماندگان) سهمیه استان خوزستان اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت : جدول زمان بندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی سهمیه آموزش و پرورش خوزستان اعلام شده است . […]

 • زمان تحویل مدارک قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۹ (جاماندگان) سهمیه استان خوزستان اعلام شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت : جدول زمان بندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی سهمیه آموزش و پرورش خوزستان اعلام شده است .
  اعلام زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش
  کوروش مودت افزود : افرادی که در مهلت تعیین شده موفق به مراجعه و تحویل مدارک نشده اند می توانند برای تحویل مدارک روز چهارشنبه ششم اسفند ۹۹ به این اداره کل مراجعه کنند .

  وی با بیان اینکه این مهلت قابل تمدید مجدد نیست گفت : برنامه زمانی حضور متقاضیان خواهر از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ و برای برادران از ساعت ۱۳ لغایت ۱۶ است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  زمان تحویل مدارک قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۹ (جاماندگان) سهمیه استان خوزستان اعلام شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت : جدول زمان بندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی سهمیه آموزش و پرورش خوزستان اعلام شده است .
  اعلام زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش
  کوروش مودت افزود : افرادی که در مهلت تعیین شده موفق به مراجعه و تحویل مدارک نشده اند می توانند برای تحویل مدارک روز چهارشنبه ششم اسفند ۹۹ به این اداره کل مراجعه کنند .

  وی با بیان اینکه این مهلت قابل تمدید مجدد نیست گفت : برنامه زمانی حضور متقاضیان خواهر از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ و برای برادران از ساعت ۱۳

  زمان تحویل مدارک قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی سال ۹۹ (جاماندگان) سهمیه استان خوزستان اعلام شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت : جدول زمان بندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی سهمیه آموزش و پرورش خوزستان اعلام شده است .
  اعلام زمان تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش
  کوروش مودت افزود : افرادی که در مهلت تعیین شده موفق به مراجعه و تحویل مدارک نشده اند می توانند برای تحویل مدارک روز چهارشنبه ششم اسفند ۹۹ به این اداره کل مراجعه کنند .

  وی با بیان اینکه این مهلت قابل تمدید مجدد نیست گفت : برنامه زمانی حضور متقاضیان خواهر از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ و برای برادران از ساعت ۱۳