به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،عصر امروز(شنبه)فرماندار به همراه شهردار مسجدسلیمان از پروژه بلوار دوم شهری این شهرستان در منطقه مالکریم به شیخ مندنی بازدید کردند‌. فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه تاکید کرد و افتتاح این مسیر را یکی از راه های برون رفت شهرستان […]

 • به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،عصر امروز(شنبه)فرماندار به همراه شهردار مسجدسلیمان از پروژه بلوار دوم شهری این شهرستان در منطقه مالکریم به شیخ مندنی بازدید کردند‌.

  فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه تاکید کرد و افتتاح این مسیر را یکی از راه های برون رفت شهرستان از ترافیک و کاهش عبور و مرور خودروهای سنگین در مسیر اصلی دانست‌.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بازدید فرماندار و شهردار مسجدسلیمان از روند احداث بلوار دوم شهری

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان،عصر امروز(شنبه)فرماندار به همراه شهردار مسجدسلیمان از پروژه بلوار دوم شهری این شهرستان در منطقه مالکریم به شیخ مندنی بازدید کردند‌.

  فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه تاکید کرد و افتتاح این مسیر را یکی از راه های برون رفت شهرستان از ترافیک و کاهش عبور و مرور خودروهای سنگین در مسیر اصلی دانست‌.

  بازدید فرماندار و شهردار مسجدسلیمان از روند احداث بلوار دوم شهری

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان،عصر امروز(شنبه)فرماندار به همراه شهردار مسجدسلیمان از پروژه بلوار دوم شهری این شهرستان در منطقه مالکریم به شیخ مندنی بازدید کردند‌.

  فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه تاکید کرد و افتتاح این مسیر را یکی از راه های برون رفت شهرستان از ترافیک و کاهش عبور و مرور خودروهای سنگین در مسیر اصلی دانست‌.

  بازدید فرماندار و شهردار مسجدسلیمان از روند احداث بلوار دوم شهری

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری مسجدسلیمان،عصر امروز(شنبه)فرماندار به همراه شهردار مسجدسلیمان از پروژه بلوار دوم شهری این شهرستان در منطقه مالکریم به شیخ مندنی بازدید کردند‌.

  فرماندار مسجدسلیمان در این بازدید بر لزوم تسریع در روند تکمیل این پروژه تاکید کرد و افتتاح این مسیر را یکی از راه های برون رفت شهرستان از ترافیک و کاهش عبور و مرور خودروهای سنگین در مسیر اصلی دانست‌.