از آغاز نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر تا کنون ، یک هزار و ۴۸۵ خوزستانی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده اند . به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت : تا ظهر امروز، یک هزار و ۴۸۵ داوطلب برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی […]

 • از آغاز نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر تا کنون ، یک هزار و ۴۸۵ خوزستانی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده اند .

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت : تا ظهر امروز، یک هزار و ۴۸۵ داوطلب برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر ، در استان ثبت نام خود را قطعی کرده اند.
  به گفته رضا نجاتی ، از این تعداد یک هزار و ۳۴۸ نفر مرد و ۱۳۷ نفر زن هستند.
  وی بابیان اینکه ۷۲ درصد از شرکت کنندگان ، به صورت غیر حضوری نام نویسی خود را قطعی کرده اند اظهار داشت : ثبت نام از داوطلبان در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر تا روز سه شنبه ادامه دارد.
  رئیس ستاد انتخابات خوزستان در پایان از داوطلبان خواست : نام نویسی خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.
  ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت : تا ظهر امروز، یک هزار و ۴۸۵ داوطلب برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر ، در استان ثبت نام خود را قطعی کرده اند.
  به گفته رضا نجاتی ، از این تعداد یک هزار و ۳۴۸ نفر مرد و ۱۳۷ نفر زن هستند.
  وی بابیان اینکه ۷۲ درصد از شرکت کنندگان ، به صورت غیر حضوری نام نویسی خود را قطعی کرده اند اظهار داشت : ثبت نام از داوطلبان در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر تا روز سه شنبه ادامه دارد.
  رئیس ستاد انتخابات خوزستان در پایان از داوطلبان خواست : نام نویسی خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.
  ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار