جمع زیادی از مدیران کل و عامل استان خوزستان با اهدا لوح تقدیر از زحمات  بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس تجلیل و قدردانی نمودند. شایان ذکر است هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در سال۱۳۸۹ و با ابتکار بابک طهماسبی تاسیس و در حال حاضر بیش از سی پایگاه خبری […]

 • جمع زیادی از مدیران کل و عامل استان خوزستان با اهدا لوح تقدیر از زحمات  بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس تجلیل و قدردانی نمودند.

  شایان ذکر است هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در سال۱۳۸۹ و با ابتکار بابک طهماسبی تاسیس و در حال حاضر بیش از سی پایگاه خبری فعال بصورت مستقیم و چندین نشریه ی کشوری نیز مستقیما توسط مدیریت بزرگترین هلدینگ رسانه ای خبری کشور اداره میشوند و همه ساله هزاران خبر و گزارش به جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی توسط این هلدینگ بزرگ تهیه و منتشر می گردد.
  از نکات بارز این هلدینگ بزرگ و مشهور حضور هیات امنای قوی و توانمند کشوری می باشد که همگی اعضای آن از چهره های مشهور و‌ مدیران رده های اول کشور می باشند که حضور این افراد سبب افزایش وزن این بزرگترین مرکز رسانه ای کشور گردیده است.انتقادی بودن سبک مدیریت این هلدینگ بزرگ و چالشی بودن نگاه آن گاه سبب برکناری مدیران ضعیف در کشور و استان و نیز حمایت های کارشناسی و مبتنی بر عدالت این گروه بزرگ رسانه ای سبب حمایت و ارتقا مدیران و افزایش محبوبیت آنها نزد مردم و جامعه گردیده است.
  بزرگترین مرکز رسانه ای کشور هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس دارای پایگاههای خبری کاملا تخصصی در حوزه های مختلف مانند نفت و‌گاز؛صنعت فولاد؛حوزه ی انرژی همانند آب و برق و حوزه های تخصصی کشاورزی؛محیط زیست و…می باشد.
  دفاتر مرکزی این هلدینگ در حال حاضر در ۴استان بزرگ کشور فعال می باشد که به زودی دفتر جدید و مرکزی این هلدینگ در تهران نیز افتتاح می گردد.

  تقدیر و تشکر سازمان ها و شرکت های دولتی از مدیریت هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس

  بابک طهماسبی
  جمع زیادی از مدیران کل و عامل استان خوزستان با اهدا لوح تقدیر از زحمات  بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس تجلیل و قدردانی نمودند.
  شایان ذکر است هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس در سال۱۳۸۹ و با ابتکار بابک طهماسبی تاسیس و در حال حاضر بیش از سی پایگاه خبری فعال بصورت مستقیم و چندین نشریه ی کشوری نیز مستقیما توسط مدیریت بزرگترین هلدینگ رسانه ای خبری کشور اداره میشوند و همه ساله هزاران خبر و گزارش به جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی توسط این هلدینگ بزرگ تهیه و منتشر می گردد.
  از نکات بارز این هلدینگ بزرگ و مشهور حضور هیات امنای قوی و توانمند کشوری می باشد که همگی اعضای آن از چهره های مشهور و‌ مدیران رده های اول کشور می باشند که حضور این افراد سبب افزایش وزن این بزرگترین مرکز رسانه ای کشور گردیده است.انتقادی بودن سبک مدیریت این هلدینگ بزرگ و چالشی بودن نگاه آن گاه سبب برکناری مدیران ضعیف در کشور و استان و نیز حمایت های کارشناسی و مبتنی بر عدالت این گروه بزرگ رسانه ای سبب حمایت و ارتقا مدیران و افزایش محبوبیت آنها نزد مردم و جامعه گردیده است.
  بزرگترین مرکز رسانه ای کشور هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس دارای پایگاههای خبری کاملا تخصصی در حوزه های مختلف مانند نفت و‌گاز؛صنعت فولاد؛حوزه ی انرژی همانند آب و برق و حوزه های تخصصی کشاورزی؛محیط زیست و…می باشد.
  دفاتر مرکزی این هلدینگ در حال حاضر در ۴استان بزرگ کشور فعال می باشد که به زودی دفتر جدید و مرکزی این هلدینگ در تهران نیز افتتاح می گردد.