علت خاموشی های بامداد یکشنبه در برخی مناطق جنوبی خوزستان آلودگی خطوط انتقال برق بوده است. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: در شبکه های برق سیم های حامل خطوط توزیع و فوق توزیع فاقد پوشش عایقی بوده  و دارای مقره نمی باشند. سید […]

 • علت خاموشی های بامداد یکشنبه در برخی مناطق جنوبی خوزستان آلودگی خطوط انتقال برق بوده است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: در شبکه های برق سیم های حامل خطوط توزیع و فوق توزیع فاقد پوشش عایقی بوده  و دارای مقره نمی باشند.

  سید مهرداد بلادی موسوی افزود:خاصیت الکترونیکی و عایقی این  خطوط از طریق سیم هایی که دارای ولتاژ صفر از جمله  دکل‌ها و پایه ها که  این سیم‌های خطوط توزیع و فوق توزیع بر روی آن‌ها نصب هستند را انجام می دهد.

  وی ادامه داد: اگر این تجهیز در مجاورت آلودگی و رطوبت هوا قرار گیرد خاصیت الکترونیکی  از بین می‌برد و موجب خاموشی می‌شود

  معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: تمامی گروه‌های تکه‌ای خطوط شبکه به تناسب  در شهر‌های استان فعال می‌باشند و در صورت بروز مشکلات در خطوط وارد عمل می‌شوند و به طور کلی دو بار  درسال کلیه خطوط توزیع و فوق توزیع شستو می‌شوند.

  سید مهرداد بلادی موسوی افزود:خاصیت الکترونیکی و عایقی این  خطوط از طریق سیم هایی که دارای ولتاژ صفر از جمله  دکل‌ها و پایه ها که  این سیم‌های خطوط توزیع و فوق توزیع بر روی آن‌ها نصب هستند را انجام می دهد.وی ادامه داد: اگر این تجهیز در مجاورت آلودگی و رطوبت هوا قرار گیرد خاصیت الکترونیکی  از بین می‌برد و موجب خاموشی می‌شودمعاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: تمامی گروه‌های تکه‌ای خطوط شبکه به تناسب  در شهر‌های استان فعال می‌باشند و در صورت بروز مشکلات در خطوط وارد عمل می‌شوند و به طور کلی دو بار  درسال کلیه خطوط توزیع و فوق توزیع شستو می‌شوند.سید مهرداد بلادی موسوی افزود:خاصیت الکترونیکی و عایقی این  خطوط از طریق سیم هایی که دارای ولتاژ صفر از جمله  دکل‌ها و پایه ها که  این سیم‌های خطوط توزیع و فوق توزیع بر روی آن‌ها نصب هستند را انجام می دهد.وی ادامه داد: اگر این تجهیز در مجاورت آلودگی و رطوبت هوا قرار گیرد خاصیت الکترونیکی  از بین می‌برد و موجب خاموشی می‌شودمعاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: تمامی گروه‌های تکه‌ای خطوط شبکه به تناسب  در شهر‌های استان فعال می‌باشند و در صورت بروز مشکلات در خطوط وارد عمل می‌شوند و به طور کلی دو بار  درسال کلیه خطوط توزیع و فوق توزیع شستو می‌شوند.