تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ،معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: شهروندان عزیز می‌توانند تا تاریخ ۲۸ آبان ماه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. محمد حسین پناهی فر افزود: در آغاز […]

 • تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ،معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: شهروندان عزیز می‌توانند تا تاریخ ۲۸ آبان ماه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.

  محمد حسین پناهی فر افزود: در آغاز طرح ثبت نام در  ۱۹ شهر استان آغاز شده بود که از هفته گذشته  هشت شهر ایذه، آغاجاری، باغملک، آبادان،خرمشهر،اروند کنار، چوئبده و سوسنگرد به شهر‌های این طرح افزوده شدند.

  وی ادامه داد: تاکنون حدود  ۲۰ هزار نفر در استان خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

  معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: افراد واجد شرایط می‌توانند تا ۲۸ آبان ماه در این طرح شرکت و زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در استان تامین شده است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ،معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: شهروندان عزیز می‌توانند تا تاریخ ۲۸ آبان ماه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.محمد حسین پناهی فر افزود: در آغاز طرح ثبت نام در  ۱۹ شهر استان آغاز شده بود  که از هفته گذشته  هشت شهر   ایذه، آغاجاری، باغملک، آبادان،   خرمشهر،   اروند کنار، چوئبده و سوسنگرد به شهر‌های این طرح افزوده شدند.وی ادامه داد: تاکنون حدود  ۲۰ هزار نفر در استان خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز ،معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: شهروندان عزیز می‌توانند تا تاریخ ۲۸ آبان ماه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.محمد حسین پناهی فر افزود: در آغاز طرح ثبت نام در  ۱۹ شهر استان آغاز شده بود  که از هفته گذشته  هشت شهر   ایذه، آغاجاری، باغملک، آبادان،   خرمشهر،   اروند کنار، چوئبده و سوسنگرد به شهر‌های این طرح افزوده شدند.وی ادامه داد: تاکنون حدود  ۲۰ هزار نفر در استان خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.