سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال با دستور مقام قضایی در اهواز کشف و جمع‌آوری شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،مهرداد فارسی مدان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به شناسایی عوامل استخراج رمز ارز غیرمجاز و تحویل آن‌ها به مقام قضایی گفت: تعداد […]

 • سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال با دستور مقام قضایی در اهواز کشف و جمع‌آوری شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،مهرداد فارسی مدان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به شناسایی عوامل استخراج رمز ارز غیرمجاز و تحویل آن‌ها به مقام قضایی گفت: تعداد ۱۸ دستگاه ماینر S ۹ در ۲منطقه اهواز که از برق غیر مجاز استفاده می‌کردند کشف و جمع آوری شد.

  او افزود: هر دستگاه ماینر معادل ۲ و نیم کیلو وات ساعت یعنی معادل یک دستگاه کولرگازی ۲۴ هزار مصرف برق دارد که فشار بسیار زیادی را بر شبکه تحمیل و زمینه آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان را فراهم می‌کند.

  فارسی مدان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۲۱ فوریت برق گزارش دهند.

  سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال با دستور مقام قضایی در اهواز کشف و جمع‌آوری شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،مهرداد فارسی مدان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به شناسایی عوامل استخراج رمز ارز غیرمجاز و تحویل آن‌ها به مقام قضایی گفت: تعداد ۱۸ دستگاه ماینر S ۹ در ۲منطقه اهواز که از برق غیر مجاز استفاده می‌کردند کشف و جمع آوری شد.

  او افزود: هر دستگاه ماینر معادل ۲ و نیم کیلو وات ساعت یعنی معادل یک دستگاه کولرگازی ۲۴ هزار مصرف برق دارد که فشار بسیار زیادی را بر شبکه تحمیل و زمینه آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان را فراهم می‌کند.

  فارسی مدان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۲۱ فوریت برق گزارش دهند.

  سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال با دستور مقام قضایی در اهواز کشف و جمع‌آوری شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز،مهرداد فارسی مدان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به شناسایی عوامل استخراج رمز ارز غیرمجاز و تحویل آن‌ها به مقام قضایی گفت: تعداد ۱۸ دستگاه ماینر S ۹ در ۲منطقه اهواز که از برق غیر مجاز استفاده می‌کردند کشف و جمع آوری شد.

  او افزود: هر دستگاه ماینر معادل ۲ و نیم کیلو وات ساعت یعنی معادل یک دستگاه کولرگازی ۲۴ هزار مصرف برق دارد که فشار بسیار زیادی را بر شبکه تحمیل و زمینه آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان را فراهم می‌کند.

  فارسی مدان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۲۱ فوریت برق گزارش دهند.