شاهین کرد در حکمی به عنوان سرپرست دانشکده‌ نفت اهواز منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛شاهین کرد در حکمی از سوی رئیس دانشگاه نفت، به عنوان سرپرست دانشکده‌ نفت اهواز منصوب شد. شاهین کرد معاونت پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، عضویت در هیئت علمی دانشگاه نفت و عضویت […]

 • شاهین کرد در حکمی به عنوان سرپرست دانشکده‌ نفت اهواز منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛شاهین کرد در حکمی از سوی رئیس دانشگاه نفت، به عنوان سرپرست دانشکده‌ نفت اهواز منصوب شد. شاهین کرد معاونت پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، عضویت در هیئت علمی دانشگاه نفت و عضویت در شورای پژوهش شرکت ملی نفت ایران را در کارنامه دارد.

  دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ایران است که از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین موسسات آموزش عالی در ایران بشمار می‌آید.

  پایگاه خبری بنای زیبا این انتصاب را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

   

  دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ایران است که از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین موسسات آموزش عالی در ایران بشمار می‌آید.

  پایگاه خبری بنای زیبا این انتصاب را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

  دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ایران است که از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین موسسات آموزش عالی در ایران بشمار می‌آید.

  پایگاه خبری بنای زیبا این انتصاب را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

  دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ایران است که از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین موسسات آموزش عالی در ایران بشمار می‌آید.

  پایگاه خبری بنای زیبا این انتصاب را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

  دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ایران است که از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را آغاز نمود و هم‌اکنون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین موسسات آموزش عالی در ایران بشمار می‌آید.

  پایگاه خبری بنای زیبا این انتصاب را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.