به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان عضو ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای […]

 • به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان عضو ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

   

   

  ارش پایگاه خبری رو در رو نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم

   

   

  انتصاب مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عضویت در ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان عضو ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

  انتصاب مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عضویت در ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان عضو ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

  انتصاب مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عضویت در ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان عضو ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش بنیان شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.