طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلیمن محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان منصوب می‌شود. به گزارش مراسم تکریم مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان فردا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در اهواز برگزار خواهد شد. اخوان‌صباغ پیش از این به […]

 •  طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلیمن محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان منصوب می‌شود.

  به گزارش مراسم تکریم مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان فردا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در اهواز برگزار خواهد شد.

  اخوان‌صباغ پیش از این به عنوان رییس سازمان دارالقرآن الکریم فعالیت می‌کرد. وی قبل از آن مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی بود.

  پیش از این، نبی‌زاده عهده‌دار مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان بود.

  *

   طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلیمن محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان منصوب می‌شود.

  به گزارش مراسم تکریم مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان فردا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در اهواز برگزار خواهد شد.

  اخوان‌صباغ پیش از این به عنوان رییس سازمان دارالقرآن الکریم فعالیت می‌کرد. وی قبل از آن مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی بود.

  پیش از این، نبی‌زاده عهده‌دار مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان بود.

   طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلیمن محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان منصوب می‌شود.

  به گزارش مراسم تکریم مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان فردا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در اهواز برگزار خواهد شد.

  اخوان‌صباغ پیش از این به عنوان رییس سازمان دارالقرآن الکریم فعالیت می‌کرد. وی قبل از آن مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی بود.

  پیش از این، نبی‌زاده عهده‌دار مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان بود.

   طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام و المسلیمن محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان منصوب می‌شود.

  به گزارش مراسم تکریم مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان خوزستان فردا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در اهواز برگزار خواهد شد.

  اخوان‌صباغ پیش از این به عنوان رییس سازمان دارالقرآن الکریم فعالیت می‌کرد. وی قبل از آن مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی بود.

  پیش از این، نبی‌زاده عهده‌دار مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان بود.