جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری رو در رو: در این جلسه برنامه های فرهنگی مناطق نفتخیز در تابستان پیش رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فرهنگ و […]

 • جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار گردید.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو: در این جلسه برنامه های فرهنگی مناطق نفتخیز در تابستان پیش رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  در این جلسه مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فرهنگ و کار فرهنگی را اساس همه ی مسائل دانست و بیان داشت: تقویت روح مسئولیت پذیری در حوزه ی کار، و افزایش غیرت دینی در جامعه از آثار یک کار فرهنگی موثر می باشد.

  وی همچنین بر ظهور خلاقیت و ایده های جدید در کار فرهنگی تاکید کرد.

  در این نشست فرمانده حوزه شهید تندگویان، رئیس آموزش معارف اسلامی، مدیر عملیات غیر صنعتی، سرپرست روابط عمومی، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید و رئیس امور ورزش گزارشی از برنامه های فرهنگی انجام شده و برنامه های تابستان پیش رو ارائه دادند و بر نگاه جدید به حوزه ی فرهنگ و کار فرهنگی تاکید کردند.

  در پایان نشست، پیگیری جهت تهیه ی پیوست های فرهنگی و تشکیل کارگروه های تخصصی حوزه فرهنگ و فضای مجازی تصویب شد.

   

  جلسه شورای فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور این شرکت برگزار گردید.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو: در این جلسه برنامه های فرهنگی مناطق نفتخیز در تابستان پیش رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  در این جلسه مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فرهنگ و کار فرهنگی را اساس همه ی مسائل دانست و بیان داشت: تقویت روح مسئولیت پذیری در حوزه ی کار، و افزایش غیرت دینی در جامعه از آثار یک کار فرهنگی موثر می باشد.

  وی همچنین بر ظهور خلاقیت و ایده های جدید در کار فرهنگی تاکید کرد.

  در این نشست فرمانده حوزه شهید تندگویان، رئیس آموزش معارف اسلامی، مدیر عملیات غیر صنعتی، سرپرست روابط عمومی، مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید و رئیس امور ورزش گزارشی از برنامه های فرهنگی انجام شده و برنامه های تابستان پیش رو ارائه دادند و بر نگاه جدید به حوزه ی فرهنگ و کار فرهنگی تاکید کردند.

  در پایان نشست، پیگیری جهت تهیه ی پیوست های فرهنگی و تشکیل کارگروه های تخصصی حوزه فرهنگ و فضای مجازی تصویب شد.