۲۷ اثر پژوهشی اعضا و مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان به دبیرخانه چهاردهمین ویژه‌برنامه‌ هفته‌ پژوهش ارسال شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  آثار پژوهشی استان در بخش‌های مختلف جستارنویسی، مقاله، پایان‌نامه، گزارش اقدام‌پژوهی و پژوهش اعضا است که در بخش جستارنویسی هشت اثر، مقاله چهار اثر، […]

 •  ۲۷ اثر پژوهشی اعضا و مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان به دبیرخانه چهاردهمین ویژه‌برنامه‌ هفته‌ پژوهش ارسال شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  آثار پژوهشی استان در بخش‌های مختلف جستارنویسی، مقاله، پایان‌نامه، گزارش اقدام‌پژوهی و پژوهش اعضا است که در بخش جستارنویسی هشت اثر، مقاله چهار اثر، پایان‌نامه یک اثر، گزارش اقدام‌پژوهی ۱۰ اثر و پژوهش اعضا چهار اثر به دبیرخانه‌ چهاردهمین ویژه‌برنامه‌ هفته‌ پژوهش ارسال شد.

  ویژه برنامه هفته پژوهش با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش و همچنین بهبود کمی و کیفی فعالیت‌های کانون با توجه به سیاست‌های معاونت فرهنگی، روزآمدسازی فعالیت‌ها و اقدامات از طریق پژوهش‌های کاربردی، کمک به ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در کانون، ایجاد زمینه مناسب برای اشاعه و کاربست پژوهش‌های بنیادی و به‌ویژه پژوهش‌های کاربردی و معرفی پژوهشگران برتر و تقویت سازوکارهای انگیزشی این فعالیت در کانون و تقویت نگاه جست‌وجوگری و فعالیت‌‎های پژوهش محور در بین کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

  چهاردهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۱ با شعار «مساله‌شناسی کودک و نوجوان، افق روشن آینده» برگزار می‌شود.

  *

   ۲۷ اثر پژوهشی اعضا و مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان به دبیرخانه چهاردهمین ویژه‌برنامه‌ هفته‌ پژوهش ارسال شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  آثار پژوهشی استان در بخش‌های مختلف جستارنویسی، مقاله، پایان‌نامه، گزارش اقدام‌پژوهی و پژوهش اعضا است که در بخش جستارنویسی هشت اثر، مقاله چهار اثر، پایان‌نامه یک اثر، گزارش اقدام‌پژوهی ۱۰ اثر و پژوهش اعضا چهار اثر به دبیرخانه‌ چهاردهمین ویژه‌برنامه‌ هفته‌ پژوهش ارسال شد.

  ویژه برنامه هفته پژوهش با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش و همچنین بهبود کمی و کیفی فعالیت‌های کانون با توجه به سیاست‌های معاونت فرهنگی، روزآمدسازی فعالیت‌ها و اقدامات از طریق پژوهش‌های کاربردی، کمک به ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در کانون، ایجاد زمینه مناسب برای اشاعه و کاربست پژوهش‌های بنیادی و به‌ویژه پژوهش‌های کاربردی و معرفی پژوهشگران برتر و تقویت سازوکارهای انگیزشی این فعالیت در کانون و تقویت نگاه جست‌وجوگری و فعالیت‌‎های پژوهش محور در بین کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

  چهاردهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۱ با شعار «مساله‌شناسی کودک و نوجوان، افق روشن آینده» برگزار می‌شود.