امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان خوزستان فراهم شده است. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت : براساس تفاهم نامه این بانک با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف پنج میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد به هر […]

 • امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان خوزستان فراهم شده است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت : براساس تفاهم نامه این بانک با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف پنج میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد به هر یک از شرکت‌های فعال دانش بنیان امکان پذیر است.

   

  مجتبی سخنور از شرکت‌های دانش بنیان فعال در خوزستان خواست با مراجعه به شعب بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران در مناطق مختلف استان، تسهیلات بانکی قرض الحسنه با کارمزد حداکثر چهار درصد با شرایط آسان دریافت کنند.

  وی افزود : این تسهیلات به منظور حمایت از تولید فناورانه، توان افزایی و پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های جامعه و ایجاد اشتغال به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود.

  *

  امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان خوزستان فراهم شده است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت : براساس تفاهم نامه این بانک با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف پنج میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد به هر یک از شرکت‌های فعال دانش بنیان امکان پذیر است.

   

  مجتبی سخنور از شرکت‌های دانش بنیان فعال در خوزستان خواست با مراجعه به شعب بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران در مناطق مختلف استان، تسهیلات بانکی قرض الحسنه با کارمزد حداکثر چهار درصد با شرایط آسان دریافت کنند.

  وی افزود : این تسهیلات به منظور حمایت از تولید فناورانه، توان افزایی و پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های جامعه و ایجاد اشتغال به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود.

  امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان خوزستان فراهم شده است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت : براساس تفاهم نامه این بانک با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، پرداخت تسهیلات بانکی تا سقف پنج میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد به هر یک از شرکت‌های فعال دانش بنیان امکان پذیر است.

   

  مجتبی سخنور از شرکت‌های دانش بنیان فعال در خوزستان خواست با مراجعه به شعب بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران در مناطق مختلف استان، تسهیلات بانکی قرض الحسنه با کارمزد حداکثر چهار درصد با شرایط آسان دریافت کنند.

  وی افزود : این تسهیلات به منظور حمایت از تولید فناورانه، توان افزایی و پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های جامعه و ایجاد اشتغال به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود.