درآمد ‌شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز به بیش از چهار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  رئیس مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز دراین‌باره بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت‌های این مرکز بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است […]

 • درآمد ‌شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز به بیش از چهار میلیارد تومان افزایش یافته است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  رئیس مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز دراین‌باره بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت‌های این مرکز بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ تومان رسیده است و این مسئله نشان‌دهنده‌ی رشد بیش از ۱۵۰درصدی درآمد این شرکت‌ها است.

  دکتر مهدی کردزنگنه بیان کرد: در حال حاضر ۶۰ شرکت در مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت دارند که تأسیس بیش از ۵۵ درصد از شرکت‌ها از سوی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان این دانشگاه انجام‌شده است.

  مدیر مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: از این تعداد شش شرکت تحقیق و توسعه، چهار شرکت خدماتی و مشاوره‌ای، هفت شرکت در مرحله‌ی رشد مقدماتی و ۴۳ شرکت فناور در مرحله‌ی رشد هستند.

  کردزنگنه بابیان اینکه از زمان ایجاد مرکز رشد واحد‌های فناور تاکنون ۲۶ شرکت دانش‌بنیان در این مرکز فعالیت داشته‌اند، خاطرنشان کر: در حال حاضر هفت شرکت دانش‌بنیان نیز در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

  وی درباره‌ی فروانی طرح‌هایی ارسال‌شده به مرکز رشد واحد‌های رشد ارسال، گفت: در پنج سال اخیر ۴۰ درصد این طرح‌ها در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، ۲۰ درصد در حوزه‌ی کشاورزی و ۱۵ درصد در حوزه‌ی برق الکترونیک و ۲۵ درصد نیز در حوزه‌ی گرافیک، مهندسی مواد، دامپزشکی، نفت و گاز و… ارائه‌شده است.

  مدیر مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان، گفت: شرکت‌های مستقر در این مرکز از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته‌اند برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال آفرینی کنند.

  *

  درآمد شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز به بیش از چهار میلیارد تومان افزایش یافته است.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  رئیس مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز دراین‌باره بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت‌های این مرکز بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ تومان رسیده است و این مسئله نشان‌دهنده‌ی رشد بیش از ۱۵۰درصدی درآمد این شرکت‌ها است.

  دکتر مهدی کردزنگنه بیان کرد: در حال حاضر ۶۰ شرکت در مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت دارند که تأسیس بیش از ۵۵ درصد از شرکت‌ها از سوی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان این دانشگاه انجام‌شده است.

  مدیر مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: از این تعداد شش شرکت تحقیق و توسعه، چهار شرکت خدماتی و مشاوره‌ای، هفت شرکت در مرحله‌ی رشد مقدماتی و ۴۳ شرکت فناور در مرحله‌ی رشد هستند.

  کردزنگنه بابیان اینکه از زمان ایجاد مرکز رشد واحد‌های فناور تاکنون ۲۶ شرکت دانش‌بنیان در این مرکز فعالیت داشته‌اند، خاطرنشان کر: در حال حاضر هفت شرکت دانش‌بنیان نیز در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

  وی درباره‌ی فروانی طرح‌هایی ارسال‌شده به مرکز رشد واحد‌های رشد ارسال، گفت: در پنج سال اخیر ۴۰ درصد این طرح‌ها در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، ۲۰ درصد در حوزه‌ی کشاورزی و ۱۵ درصد در حوزه‌ی برق الکترونیک و ۲۵ درصد نیز در حوزه‌ی گرافیک، مهندسی مواد، دامپزشکی، نفت و گاز و… ارائه‌شده است.

  مدیر مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان، گفت: شرکت‌های مستقر در این مرکز از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته‌اند برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال آفرینی کنند.