کلیه مخازن پسماند و سطل‌های زباله مناطق هشت گانه اهواز تعویض می‌شود. به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛   سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: با هدف تأمین بهداشت و سلامت عمومی و بازپیرایی منظر و نوسازی مبلمان شهری و اهتمام به نظافت و پاکیزگی و رفع آلودگی‌های ناشی از سطل‌های زباله […]

 • کلیه مخازن پسماند و سطل‌های زباله مناطق هشت گانه اهواز تعویض می‌شود.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛   سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: با هدف تأمین بهداشت و سلامت عمومی و بازپیرایی منظر و نوسازی مبلمان شهری و اهتمام به نظافت و پاکیزگی و رفع آلودگی‌های ناشی از سطل‌های زباله معیوب و فرسوده، تعویض کلیه سطل‌های زباله در سطح شهر در دستور کار قرار گرفت.
  علی شمسی افزود: یکی از مطالبات شهروندان از بخش خدمات شهری، رسیدگی به وضعیت مخازن پسماند و سطل‌های زباله فرسوده بود که مناظر ناخوشایندی در سیمای شهر ایجاد کرده بود.

  وی ادامه داد: همچنین به زودی سامانه‌ای جهت مهندسی نیروی انسانی فعال در بخش خدمات شهری که به افزایش بهره‌وری و شفافیت در امر خدمت‌رسانی می‌انجامد را در معرض استفاده شهروندان قرار می‌دهیم تا هر شهروند بنا به تفکیک محله و بلوک با مجموعه فعال در خدمات شهری که وظیفه خدمترسانی به شهروندان و رفع مشکلات آن‌ها را بر عهده دارند آشنا شود و امکان پیگیری امور و نظارت در لحظه را داشته باشد.

  *

  کلیه مخازن پسماند و سطل‌های زباله مناطق هشت گانه اهواز تعویض می‌شود.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛   سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: با هدف تأمین بهداشت و سلامت عمومی و بازپیرایی منظر و نوسازی مبلمان شهری و اهتمام به نظافت و پاکیزگی و رفع آلودگی‌های ناشی از سطل‌های زباله معیوب و فرسوده، تعویض کلیه سطل‌های زباله در سطح شهر در دستور کار قرار گرفت.
  علی شمسی افزود: یکی از مطالبات شهروندان از بخش خدمات شهری، رسیدگی به وضعیت مخازن پسماند و سطل‌های زباله فرسوده بود که مناظر ناخوشایندی در سیمای شهر ایجاد کرده بود.

  وی ادامه داد: همچنین به زودی سامانه‌ای جهت مهندسی نیروی انسانی فعال در بخش خدمات شهری که به افزایش بهره‌وری و شفافیت در امر خدمت‌رسانی می‌انجامد را در معرض استفاده شهروندان قرار می‌دهیم تا هر شهروند بنا به تفکیک محله و بلوک با مجموعه فعال در خدمات شهری که وظیفه خدمترسانی به شهروندان و رفع مشکلات آن‌ها را بر عهده دارند آشنا شود و امکان پیگیری امور و نظارت در لحظه را داشته باشد.