به دلیل کاهش دید تا شعاع ۵۰ متر در اهواز، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان گفت : با توجه به مه گرفتگی شدید صبح امروز در شهر‌های استان ، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی از فرودگاه شهید قاسم سلیمانی […]

 • به دلیل کاهش دید تا شعاع ۵۰ متر در اهواز، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان گفت : با توجه به مه گرفتگی شدید صبح امروز در شهر‌های استان ، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی از فرودگاه شهید قاسم سلیمانی لغو شد .

  رزاز در ادامه افزود : در صورت بهبود شرایط جوی تمامی پرواز‌ها از سر گرفته خواهند شد.

  مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دید افقی در شهرستان‌های اهواز، شادگان، بندر ماهشهر و گتوند به ۵۰ متر رسید.

  سبزه زاری افزود:در بررسی نقشه‌های پیش یابی تا صبح سه شنبه جو پایداری بر روی استان قرار دارد در این مدت به علت ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی و افت نسبی دما و رطوبت ناشی از بارش‌های اخیر پدیده غالب در اکثر نقاط استان مه یا مه رقیق خواهد بود.

  *

  به دلیل کاهش دید تا شعاع ۵۰ متر در اهواز، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان گفت : با توجه به مه گرفتگی شدید صبح امروز در شهر‌های استان ، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی از فرودگاه شهید قاسم سلیمانی لغو شد .

  رزاز در ادامه افزود : در صورت بهبود شرایط جوی تمامی پرواز‌ها از سر گرفته خواهند شد.

  مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دید افقی در شهرستان‌های اهواز، شادگان، بندر ماهشهر و گتوند به ۵۰ متر رسید. 

  سبزه زاری افزود:در بررسی نقشه‌های پیش یابی تا صبح سه شنبه جو پایداری بر روی استان قرار دارد در این مدت به علت ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی و افت نسبی دما و رطوبت ناشی از بارش‌های اخیر پدیده غالب در اکثر نقاط استان مه یا مه رقیق خواهد بود.

  به دلیل کاهش دید تا شعاع ۵۰ متر در اهواز، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان گفت : با توجه به مه گرفتگی شدید صبح امروز در شهر‌های استان ، تمام پرواز‌های ورودی و خروجی از فرودگاه شهید قاسم سلیمانی لغو شد .

  رزاز در ادامه افزود : در صورت بهبود شرایط جوی تمامی پرواز‌ها از سر گرفته خواهند شد.

  مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دید افقی در شهرستان‌های اهواز، شادگان، بندر ماهشهر و گتوند به ۵۰ متر رسید. 

  سبزه زاری افزود:در بررسی نقشه‌های پیش یابی تا صبح سه شنبه جو پایداری بر روی استان قرار دارد در این مدت به علت ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی و افت نسبی دما و رطوبت ناشی از بارش‌های اخیر پدیده غالب در اکثر نقاط استان مه یا مه رقیق خواهد بود.