معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از اجرای طرح سردار شهید همت به منظور توانمند سازی و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان ابتدایی خوزستان در سال تحصیلی جاری خبر داد. به گزارش پایگاه خبری رو‌ در رو نیوز؛سیده فرانک موسوی گفت: طرح سردار شهید همت در ارتقای سطح علمی معلمان اثر گذار است […]

 • معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از اجرای طرح سردار شهید همت به منظور توانمند سازی و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان ابتدایی خوزستان در سال تحصیلی جاری خبر داد.

  به گزارش پایگاه خبری رو‌ در رو نیوز؛سیده فرانک موسوی گفت: طرح سردار شهید همت در ارتقای سطح علمی معلمان اثر گذار است و بر نوع عملکرد و پرونده کاری آن‌ها موثر خواهد بود.

  او می گوید: در این طرح هشت حلقه علمی با موضوعات مختلف درسی در پایه‌های مختلف در سامانه شاد ایجاد شده و با عضویت مدرسان استان‌ها و استادان کشوری و کارشناسان به معلمان آموزش ارایه می‌شود.

  به گفته معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در کنار آموزش مجازی، آموزش حضوری توسط مدرسان با بهره مندی از آموزش‌های کشوری تربیت مدرس، نسبت به آموزش و تربیت مربی پرداخته می‌شود، حلقه علمی استانی توسط مربی راهبران که قبلا آموزش دیده اند تشکیل شده و فعالیت‌های متناظر در کشور را در استان پیاده سازی می‌کنند.

  معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: تمام معلمان دوره ابتدایی استان مشمول این طرح هستند و هر معلم مجاز به شرکت در یکی از موضوعات درسی است.

  ارتقای دانش تخصصی معلمان و مهارت‌های حرفه‌ای آنان و ارتقای کیفیت تدریس معلمان از اهداف طرح است.

  *

  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از اجرای طرح سردار شهید همت به منظور توانمند سازی و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان ابتدایی خوزستان در سال تحصیلی جاری خبر داد.

  سیده فرانک موسوی گفت: طرح سردار شهید همت در ارتقای سطح علمی معلمان اثر گذار است و بر نوع عملکرد و پرونده کاری آن‌ها موثر خواهد بود.

  او می گوید: در این طرح هشت حلقه علمی با موضوعات مختلف درسی در پایه‌های مختلف در سامانه شاد ایجاد شده و با عضویت مدرسان استان‌ها و استادان کشوری و کارشناسان به معلمان آموزش ارایه می‌شود.

  به گفته معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در کنار آموزش مجازی، آموزش حضوری توسط مدرسان با بهره مندی از آموزش‌های کشوری تربیت مدرس، نسبت به آموزش و تربیت مربی پرداخته می‌شود، حلقه علمی استانی توسط مربی راهبران که قبلا آموزش دیده اند تشکیل شده و فعالیت‌های متناظر در کشور را در استان پیاده سازی می‌کنند.

  معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: تمام معلمان دوره ابتدایی استان مشمول این طرح هستند و هر معلم مجاز به شرکت در یکی از موضوعات درسی است.

   ارتقای دانش تخصصی معلمان و مهارت‌های حرفه‌ای آنان و ارتقای کیفیت تدریس معلمان از اهداف طرح است.