مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان: برای تجهیز و افزایش تعداد پژوهش سراها در سایر نقاط اهواز و استان خیران و استانداری باید همکاری کنند. به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛مسعود حمیدی‌نژاد پژوهش را اولین گام برای حرکت در مسیر پیشرفت دانست و گفت: بخشی از فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین […]

 • مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان: برای تجهیز و افزایش تعداد پژوهش سراها در سایر نقاط اهواز و استان خیران و استانداری باید همکاری کنند.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛مسعود حمیدی‌نژاد پژوهش را اولین گام برای حرکت در مسیر پیشرفت دانست و گفت: بخشی از فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین مربوط به اندیشه و پژوهش است.

  وی پژوهش را تضمین کننده مسیر آینده دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: در مدارس طرح‌هایی مانند طرح جابر بن حیان و در قالب آن در دوره متوسطه نیز ۳۸۱ طرح اجرا می‌شود.

  حمیدی نژاد به کسب ۳ مقام کشوری از سوی دانش‌آموزان و ۱۸ مقام استانی در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر را نمونه‌های تلاش دانش‌آموزان در کنار ۸۷ مقام استانی در جشنواره معلم‌پژوهنده در حوزه پژوهش برشمرد و ادامه داد: امسال حداقل ۴ معلم‌پژوهنده برتر از خوزستان افتخارآفرینی کردند.

  مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان به وجود تعدادی پژوهش‌سرا نقاط مختلف استان اشاره و اضافه کرد: باتوجه به وضعیت متفاوت امکانات، نیازمند نگاه ویژه هستیم.

  این مقام مسئول می‌گوید: پژوهش‌سرای غدیر اهواز امکانات خوبی دارد و دانش آموزان نیز از این محل استقبال می‌کنند، اما در بخش‌های دیگر و نواحی و شهرستان‌های دیگر با کمبود و نبود امکانات و تجهیزات مواجه هستیم و به کمک نیکوکاران و استانداری نیاز داریم.

  وی به فعالیت یک پژوهش‌سرای نانوتکنولوژی در خوزستان اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم امسال ۲ پژوهش‌سرای نانو دیگر در استان راه اندازی کنیم.

  به گفته حمیدی نژاد؛ در حوزه نانوتکنولوژی دانش‌آموزان پژوهشگر، خلاق و مبتکر داریم که باید با فراهم کردن شرایط و تامین تجهیزات، رشد و پیشرفت کنند.

  *

  مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان: برای تجهیز و افزایش تعداد پژوهش سراها در سایر نقاط اهواز و استان خیران و استانداری باید همکاری کنند.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌نیوز؛مسعود حمیدی‌نژاد پژوهش را اولین گام برای حرکت در مسیر پیشرفت دانست و گفت: بخشی از فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین مربوط به اندیشه و پژوهش است.

  وی پژوهش را تضمین کننده مسیر آینده دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: در مدارس طرح‌هایی مانند طرح جابر بن حیان و در قالب آن در دوره متوسطه نیز ۳۸۱ طرح اجرا می‌شود.

  حمیدی نژاد به کسب ۳ مقام کشوری از سوی دانش‌آموزان و ۱۸ مقام استانی در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر را نمونه‌های تلاش دانش‌آموزان در کنار ۸۷ مقام استانی در جشنواره معلم‌پژوهنده در حوزه پژوهش برشمرد و ادامه داد: امسال حداقل ۴ معلم‌پژوهنده برتر از خوزستان افتخارآفرینی کردند.

  مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان به وجود تعدادی پژوهش‌سرا نقاط مختلف استان اشاره و اضافه کرد: باتوجه به وضعیت متفاوت امکانات، نیازمند نگاه ویژه هستیم.

  این مقام مسئول می‌گوید: پژوهش‌سرای غدیر اهواز امکانات خوبی دارد و دانش آموزان نیز از این محل استقبال می‌کنند، اما در بخش‌های دیگر و نواحی و شهرستان‌های دیگر با کمبود و نبود امکانات و تجهیزات مواجه هستیم و به کمک نیکوکاران و استانداری نیاز داریم.

  وی به فعالیت یک پژوهش‌سرای نانوتکنولوژی در خوزستان اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم امسال ۲ پژوهش‌سرای نانو دیگر در استان راه اندازی کنیم.

  به گفته حمیدی نژاد؛ در حوزه نانوتکنولوژی دانش‌آموزان پژوهشگر، خلاق و مبتکر داریم که باید با فراهم کردن شرایط و تامین تجهیزات، رشد و پیشرفت کنند.