در ۱۰ ماه امسال ۲۴۰هزار تُن شکر سفید در واحد‌های هشت گانه وابسته به شرکت توسعه نیشکر خوزستان تولید و به بازار‌های داخلی عرضه شد. به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌ نیوز؛ مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این میزان شکر از برداشت ۲.۴میلیون تُن نیشکر تولید شده است. عبدعلی ناصری پیش بینی کرد […]

 • در ۱۰ ماه امسال ۲۴۰هزار تُن شکر سفید در واحد‌های هشت گانه وابسته به شرکت توسعه نیشکر خوزستان تولید و به بازار‌های داخلی عرضه شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌ نیوز؛ مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این میزان شکر از برداشت ۲.۴میلیون تُن نیشکر تولید شده است.

  عبدعلی ناصری پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت نیشکر حدود ۵۰۰هزارتُن شکر سفید در واحد‌های هشت گانه نیشکری خوزستان برداشت شود.

  به گفته وی برداشت نیشکر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ از سطح ۶۷ هزار و ۵۸۰هکتار از زمین‌های کشت و صنعت هشت گانه نیشکری خوزستان با برداشت پنج تا ۵.۵ میلیون نیشکر ادامه خواهد داشت.

  ناصری متوسط برداشت نیشکر در واحد سطح را ۷۳ تُن در هکتار بیان کرد و ادامه داد: با وجود خشکسالی و تنش آبی در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰این میزان برداشت نیشکر قابل قبول و مطلوب است.

  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هشت شرکت نیشکر دهخدا، امام خمینی (ره) سلمان فارسی، هفت‌تپه، حکیم فارابی، دعبل خزاعی، امیرکبیر و میرزاکوچک خان، حدود ۴۰درصد نیاز کشور به شکر را تامین می‌کند.

  نیاز سالانه کشور به شکر ۲.۲میلیون تُن است که حدود ۱.۵ میلیون تُن آن در داخل و بقیه آن به صورت خام وارد و در واحد‌های نیشکری و دیگر کارخانه‌های قند کشور به شکر سفید تبدیل می‌شود.

  *

  در ۱۰ ماه امسال ۲۴۰هزار تُن شکر سفید در واحد‌های هشت گانه وابسته به شرکت توسعه نیشکر خوزستان تولید و به بازار‌های داخلی عرضه شد.

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو‌ نیوز؛ مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این میزان شکر از برداشت ۲.۴میلیون تُن نیشکر تولید شده است.

  عبدعلی ناصری پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت نیشکر حدود ۵۰۰هزارتُن شکر سفید در واحد‌های هشت گانه نیشکری خوزستان برداشت شود.

  به گفته وی برداشت نیشکر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ از سطح ۶۷ هزار و ۵۸۰هکتار از زمین‌های کشت و صنعت هشت گانه نیشکری خوزستان با برداشت پنج تا ۵.۵ میلیون نیشکر ادامه خواهد داشت.

  ناصری متوسط برداشت نیشکر در واحد سطح را ۷۳ تُن در هکتار بیان کرد و ادامه داد: با وجود خشکسالی و تنش آبی در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰این میزان برداشت نیشکر قابل قبول و مطلوب است.

  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هشت شرکت نیشکر دهخدا، امام خمینی (ره) سلمان فارسی، هفت‌تپه، حکیم فارابی، دعبل خزاعی، امیرکبیر و میرزاکوچک خان، حدود ۴۰درصد نیاز کشور به شکر را تامین می‌کند.

  نیاز سالانه کشور به شکر ۲.۲میلیون تُن است که حدود ۱.۵ میلیون تُن آن در داخل و بقیه آن به صورت خام وارد و در واحد‌های نیشکری و دیگر کارخانه‌های قند کشور به شکر سفید تبدیل می‌شود.