لایروبی رودخانه کارون در شهر جنت مکان شهرستان گتوند در حال انجام است . به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  شهردار جنت مکان گفت: با هدف رونق گردشگری و  زیباسازی شهر، لایروبی رودخانه کارون در محدوده این شهر در حال انجام است. حسین جلکانی  افزود: اعتبار  این طرح یک میلیارد و ۳۰۰ هزار […]

 • لایروبی رودخانه کارون در شهر جنت مکان شهرستان گتوند در حال انجام است .

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  شهردار جنت مکان گفت: با هدف رونق گردشگری و  زیباسازی شهر، لایروبی رودخانه کارون در محدوده این شهر در حال انجام است.

  حسین جلکانی  افزود: اعتبار  این طرح یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان  می‌باشد که ۳۰ میلیون تومان آن نقد و ۳۰۰ میلیون تومان آن اوراق است.

  وی ادامه داد: برای اجرای کامل این طرح نیازمند همکاری مسئولان در جهت تخصیص اعتبار می‌باشد.

  شهردار جنت مکان بیان کرد: ۲۵ هکتار از رودخانه کارون در شهر جنت مکان نیازمند لایروبی است.

  *

  لایروبی رودخانه کارون در شهر جنت مکان شهرستان گتوند در حال انجام است .

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  شهردار جنت مکان گفت: با هدف رونق گردشگری و  زیباسازی شهر، لایروبی رودخانه کارون در محدوده این شهر در حال انجام است.

  حسین جلکانی  افزود: اعتبار  این طرح یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان  می‌باشد که ۳۰ میلیون تومان آن نقد و ۳۰۰ میلیون تومان آن اوراق است.

  وی ادامه داد: برای اجرای کامل این طرح نیازمند همکاری مسئولان در جهت تخصیص اعتبار می‌باشد.

  شهردار جنت مکان بیان کرد: ۲۵ هکتار از رودخانه کارون در شهر جنت مکان نیازمند لایروبی است.

  لایروبی رودخانه کارون در شهر جنت مکان شهرستان گتوند در حال انجام است .

  به گزارش پایگاه خبری رو در رو نیوز؛  شهردار جنت مکان گفت: با هدف رونق گردشگری و  زیباسازی شهر، لایروبی رودخانه کارون در محدوده این شهر در حال انجام است.

  حسین جلکانی  افزود: اعتبار  این طرح یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان  می‌باشد که ۳۰ میلیون تومان آن نقد و ۳۰۰ میلیون تومان آن اوراق است.

  وی ادامه داد: برای اجرای کامل این طرح نیازمند همکاری مسئولان در جهت تخصیص اعتبار می‌باشد.

  شهردار جنت مکان بیان کرد: ۲۵ هکتار از رودخانه کارون در شهر جنت مکان نیازمند لایروبی است.