بایگانی‌های مناطق نفت خیز - سایت خبری رو در رو
تکمیل ۱۷۱ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در استان خوزستان 03 آوریل 2021

تکمیل ۱۷۱ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در استان خوزستان

به همت مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران، ۱۷۱ پروژه مسئولیت اجتماعی در استان خوزستان در سال ۹۹ تکمیل و تحویل شده است. به گزارش پایگاه خبری رو در رو ؛مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت‌خیز، در سال ۱۳۹۹ با اعتباری بالغ بر یک‎هزار و هشتصد و پنجاه […]

بهره برداری از۵ پروژه نمکزدایی مناطق نفت خیز در سال جاری 03 دسامبر 2016

بهره برداری از۵ پروژه نمکزدایی مناطق نفت خیز در سال جاری

عالی پور خبر دادبهره برداری از ۵ پروژه نمکزدایی مناطق نفتخیز در سال جاری. به گزارش پایگاه خبری رونق نیوز: مهندس بیژن عالی پور با اشاره به این که در ماههای اخیر طرح توسعه نمکزدایی ٣٠ هزاربشکه ای بنگستان اهواز ٢ راه‌اندازی شد، اظهار داشت: در پنج ماه آینده طرحهای نمکزدایی ۵۵ هزار بشکه ای […]